Kontakt

Edyta Kocyk Prezes Zarządu & Założyciel SiDLY Sp. z o.o

Ekspert w zakresie teleopieki senioralnej. Wspiera jednostki samorządowe i opiekuńcze w  realizacji polityki senioralnej. Aktualnie współpracuje z ponad 600 jednostkami samorządowymi.
Odznaczona medalem Edwarda Abramowskiego ” Zasłużony dla polskiej polityki społecznej”.

e-mail: edyta.kocyk@sidly.org

Sidly Sp. z o.o. Adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa. REGON: 147363415, NIP: 7010435677, KRS: 0000519219, BDO: 000007105

Zapis na webinar 12.01.2023

Zapis na webinar 10.01.2023