Start programu rządowego
Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” jest odpowiedzią na wyzwanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na odległość seniorom i został skierowany do wszystkich gmin w Polsce.

Skorzystaj z dofinansowania na wdrożenie teleopieki dla osób 65+ !

Korpus Wsparcia Seniorów 2023 - o programie

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który jest odpowiedzią na wyzwania, zachodzących procesów demograficznych. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich codziennym życiu, w miejscu zamieszkania.

Program obejmuje dwa moduły:

Moduł I

angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II

wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
detektor upadku,
czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
lokalizator GPS,
funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Polskie opaski telemedyczne SiDLY SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE TE KRYTERIA, i są najczęściej wybieranymi opaskami telemedycznymi wśród samorządów. Tylko w ramach programu rządowego Korpus Wsparcia Seniora 2022 ponad 600 gmin zdecydowało o wyborze SiDLY zapewniając tym samym bezpieczną teleopiekę dla 23 000 seniorów. Seniorzy cenią nasz wyrób za prostotę urządzenia, a rodziny i pracownicy gminy za możliwość natychmiastowej pomocy.

Moduł II pozwala na całodobową opiekę nad seniorem. Dzięki zastosowaniu technologii, jego działanie nie jest uzależnione od czynników zewnętrznych, dlatego to najlepszy wybór w opiece senioralnej.

Zależy nam aby jak najwięcej osób starszych mogło zostać objętych opieką, dlatego przygotowaliśmy bezpłatny webinar, w trakcie którego nasi eksperci przeprowadzą Państwa przez proces zgłoszenia oraz udzielą wsparcia w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Zapisz się na bezpłatny webinar!

Webinary poprowadzi:

Edyta Kocyk Prezes Zarządu & Założyciel SiDLY Sp. z o.o
Ekspert w zakresie teleopieki senioralnej. Wspiera jednostki samorządowe i opiekuńcze w  realizacji polityki senioralnej. Aktualnie współpracuje z ponad 600 jednostkami samorządowymi. Odznaczona medalem Edwarda Abramowskiego ” Zasłużony dla polskiej polityki społecznej”.

Najbliższy webinar startuje za:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut
  • 00sekund

Dostępne terminy:

22.12.2022
start 11:00

Teleopieka w ramach Korpusu Wsparcia Seniora 2023

04.01.2023
start 11:00

Korpus Wsparcia Seniorów 2023 - jak pozyskać finansowanie?

Sidly Sp. z o.o. Adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa. REGON: 147363415, NIP: 7010435677, KRS: 0000519219, BDO: 000007105

Zapis na webinar 12.01.2023

Zapis na webinar 10.01.2023