Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Korpus Wsparcia Seniorów” jest odpowiedzią na wyzwanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na odległość seniorom i został skierowany do wszystkich gmin w Polsce.

Skorzystaj z pełnego dofinansowania na wdrożenie teleopieki dla osób 65+ !

Korpus Wsparcia Seniorów - o programie

„Korpus Wsparcia Seniorów” to nowy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mający na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Już teraz każda gmina może przystąpić do programu i zadbać o komfort i bezpieczeństwo seniorów!

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I

Świadczenie usług uzależnionych od czynników ludzkich. W skład modułu wchodzi:

  • Wsparcie społeczne,
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II

Zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez opaski bezpieczeństwa wraz z systemem teleopieki, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:​

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
detektor upadku
lokalizator GPS
czujnik zdjęcia opaski
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe
funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
usługa teleopieki świadczona przez ratowników medycznych

Opaski telemedyczne SiDLY jako JEDYNE NA RYNKU SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE TE KRYTERIA, gdyż tylko to gwarantuje właściwą opiekę i bezpieczeństwo. Seniorzy cenią nasz wyrób za prostotę urządzenia, a rodziny i pracownicy gminy za możliwość natychmiastowej pomocy.

Moduł II pozwala na całodobową opiekę nad seniorem. Dzięki zastosowaniu technologii, jego działanie nie jest uzależnione od czynników zewnętrznych, dlatego to najlepszy wybór w opiece senioralnej.

Zależy nam aby jak najwięcej osób starszych mogło zostać objętych opieką, dlatego przygotowaliśmy bezpłatny webinar, w trakcie którego nasi eksperci przeprowadzą Państwa przez proces zgłoszenia oraz udzielą wsparcia w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Zapisz się na bezpłatny webinar!

Webinary poprowadzi:

Edyta Kocyk Prezes Zarządu & Założyciel SiDLY Sp. z o.o

Ekspert w zakresie teleopieki senioralnej. Wspiera jednostki samorządowe i opiekuńcze w  realizacji polityki senioralnej. Aktualnie współpracuje z ponad 500 jednostkami samorządowymi.

Najbliższy webinar startuje za:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut
  • 00sekund

Dostępne terminy:

23.02.2022
start 11:00

Zapisy zamknięte

Sidly Sp. z o.o. Adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa. REGON: 147363415, NIP: 7010435677, KRS: 0000519219, BDO: 000007105
Przewiń do góry