Prawdziwe historie użytkowników teleopieki!

SiDLY wybrane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. jako lider teleopieki dla samorządów

jesteś przedstawicielem jednostki pozarządowej, gminy lub powiatu

sprawdź, kiedy ruszają nabory w ramach RPO w twoim regionie

X

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Patrycja Kocyk 516 470 401 patrycja.kocyk@sidly.org

Mateusz Godek 723 200 081 mateusz.godek@sidly.org

Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org
X

Województwo: Wielkopolskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Mateusz Godek 723 200 081 mateusz.godek@sidly.org

Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org
X

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Patrycja Kocyk 516 470 401 patrycja.kocyk@sidly.org

Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org
X

Województwo: Małopolskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Patrycja Kocyk 516 470 401 patrycja.kocyk@sidly.org

Piotr Baniak 793 590 255 piotr.baniak@sidly.org
X

Województwo: Łódzkie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Mateusz Godek 723 200 081 mateusz.godek@sidly.org

Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org
X

Województwo: Dolnośląskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Patrycja Kocyk 516 470 401 patrycja.kocyk@sidly.org

Mateusz Godek 723 200 081 mateusz.godek@sidly.org
X

Województwo: Lubelskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Patrycja Kocyk 516 470 401 patrycja.kocyk@sidly.org

Piotr Baniak 793 590 255 piotr.baniak@sidly.org
X

Województwo: Lubuskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Patrycja Kocyk 516 470 401 patrycja.kocyk@sidly.org

Mateusz Godek 723 200 081 mateusz.godek@sidly.org
X

Województwo: Wielkopolskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org

Mateusz Godek 723 200 081 mateusz.godek@sidly.org
X

Województwo: Opolskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org

Piotr Baniak 793 590 255 piotr.baniak@sidly.org
X

Województwo: Podlaskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org

Krystian Chruściak 731 910 330 krystian.chrusciak@sidly.org
X

Województwo: Pomorskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org

Krystian Chruściak 731 910 330 krystian.chrusciak@sidly.org
X

Województwo: Śląskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Patrycja Kocyk 516 470 401 patrycja.kocyk@sidly.org

Mateusz Godek 723 200 081 mateusz.godek@sidly.org
X

Województwo: Podkarpackie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Krystian Chruściak 731 910 330 krystian.chrusciak@sidly.org

Piotr Baniak 793 590 255 piotr.baniak@sidly.org
X

Województwo: Świętokrzyskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Krystian Chruściak 731 910 330 krystian.chrusciak@sidly.org

Piotr Baniak 793 590 255 piotr.baniak@sidly.org
X

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Krystian Chruściak 731 910 330 krystian.chrusciak@sidly.org

Patrycja Kocyk 516 470 401 patrycja.kocyk@sidly.org
X

Województwo: Zachodniopomorskie

Czhcesz pozyskać dofinansowanie na teleopiekę?
Poznać harmonogramy naborów projektów w Twoim województwie?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:Rafał Pizon 720 800 937 rafal.pizon@sidly.org

Mateusz Godek 723 200 081 mateusz.godek@sidly.org

technologia teleopieki sidly jest skutecznym elementem procesu deinstytucjonalizacji opieki społecznej,

który wpisuje się w zakres projektów realizowanych w ramach rpo

komplesowe rozwiązania w zakresie teleopieki

telemedyczna opaska bezpieczeństwa oraz usługa teleopieki medycznej

Numer 1 na rynku - najczęściej wybierane rozwiązanie przez gminy w 2022 roku

czujniki alarmowe połączone ze zdalnym systemem przywoławczym

Połączenie domowych czujników, m.in. dymu i gazu ze zdalnym centrum alarmowym

urządzenia teledyczne wspierające diagnostykę i monitoring zdrowia

Możliwość prowadzenia domowej diagnostyki i monitorowania zdrowia osób z chorobami przewlekłymi, np. kardiologicznymi

elektroniczna karta opiekuna - wsparcie bezpieczeństwa wizyt domowych

System umożliwiający zarządzanie pracą i bezpieczeństwem opiekunów oraz pielęgniarek domowych

Opaski telemedyczne zaprojektowane i produkowane w Polsce

Prestiżowe nagrody na arenie międzynarodowej

Linia produkcyjna i nowoczesny Lab Innowacji AI SiDLY w Warszawie

Własny podmiot leczniczy - Telecentrum Medyczne NZOZ SiDLY Healthcare

nasze referencje

SiDLY wykonawcą największego projektu teleopieki dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Aż 3060 seniorów zostało objętych opieką w ramach programu teleopieki domowej, zainicjowanego przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Rozwiązanie składające się z opasek telemedycznych SiDLY oraz z centrum operacyjnego, pełniącego 24h monitoring, wpłynęło na wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie samodzielności seniorów.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej województwa kujawsko–pomorskiego, we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio oraz SiDLY. Zasięgiem objął wszystkie gminy w regionie.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

,,Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka jest pierwszym w Polsce tak dużym projektem w obszarze opieki społecznej, w którym nowoczesna technologia IT, przynosi tak wiele praktycznych korzyści seniorom. Jest to bez wątpienia projekt innowacyjny, prospołeczny, odbudowujący w uczestnikach poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania".

PRAWDZIWE HISTORIE

TELEOPIEKA SIDLY RATUJE ŻYCIE.
CZYTAJ NA STRONACH DZIENNIKA FAKT

Od ponad dwóch lat w Krasnymstawie realizowany jest projekt teleopieki z wykorzystaniem telemedycznych opasek SiDLY. Jak się okazało teleopieka zabezpiecza nie tylko seniorów, ale także w znacznym stopniu wspiera pracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) oraz opiekunów faktycznych osób starszych. Na łamach portalu gazety FAKT swoimi historiami podzieliły się seniorki-użytkowniczki opasek, Pani Zofia i Bernarda, a także Pani Anna, córka podopiecznej teleopieki.

Podczas wyboru wykonawcy, urzędnicy przeanalizowali wiele dostępnych na polskim rynku ofert. Ostateczny wybór padł na polską opaskę telemedyczną SiDLY. Dziś przyznają, że tego wyboru nie żałują. Opaska nie sprawia starszym, często schorowanym użytkownikom problemu – ma wyłącznie jeden przycisk alarmowy, nie posiada skomplikowanych wyświetlaczy, a system ładowania indukcyjnego nie wymaga precyzji i zdolności manualnych od seniorów.

Ja już kilka razy skorzystałam z porady lub pomocy, z opaską jest szybciej – ratownicy wiedzą co mi jest, jak szybko przekazać informacje niezbędne pogotowi.

SiDLY POSIADA NAJWIĘCEJ WDROŻEŃ TELEOPIEKI W SAMORZĄDACH W POLSCE.

Posłuchaj, jak każdego dnia ratownicy SiDLY pomagają pacjentom teleopieki

wybrane funkcje polskiej opaski telemedycznej sidly

Przycisk alarmowy SOS w centralnym punkcie opaski

Automatyczne powiadomienie o upadku i bezruchu

Lokalizacja w chwili zdarzenia larmowego

Dwukierunkowe połączenia głosowe

Czujnik założenia i zdjęcia opaski

Programowalne przypomnienia w wybranym języku

Czujnik aktywności - krokomierz oraz pomiar dystansu

Wodo- oraz pyłoszczelność na poziomie IP67

Ładowanie indukcyjne oraz 48h cykl ciągłego użytkowania*

Dedykowana aplikacja mobilna oraz platforma webowa

Możliwość włączenia teleopieki zespołu medycznego

Pomiary tętna i saturacji - cykliczne oraz w sytuacji alarmu

Dla zapewniania wysokiej jakości opieki, SiDLY otworzyła własne całodobowe Centrum Medyczne, które zostaje zarejestrowane przez Wojewodę Mazowieckiego jako placówka lecznicza NZOZ SiDLY Healthcare. W telecentrum pracuje kadra medyczna, która w systemie 24/7 odbiera i analizuje sygnały od pacjentów, korzystających z opasek SiDLY. Tylko w 2022 r. NZOZ SiDLY Healthcare przeprowadził blisko 2,5 tysiąca akcji ratujących życie i zdrowie pacjentów. Placówka lecznicza NZOZ SiDLY Healthcare

skuteczna oraz bezpieczna teleopieka

System teleopieki SiDLY przeszedł restrykcyjne badania oraz testy, które pozwoliły na uzyskanie szeregu certyfikatów, wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące. To gwarancja nie tylko bezpieczeństwa użytkowania opaski telemedycznej, ale także odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, danych wrażliwych wrażliwych, czy wreszcie wysokiej jakości świadczonej usługi.

Bezpieczeństwo i ciągłość działania

ISO 27001

Bezpieczeństwo i ciągłość działania

ISO 27017

Bezpieczeństwo i ciągłość działania

ISO 22301

Oprogramowanie spełnia

ISO 62304

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia

IEC 60601-1

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia

IEC 60601-1-2

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia

IEC 60601-1-6

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia

IEC 60601-1-8

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia

IEC 60601-1-11

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia

ISO 80601-2-61

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia

IP 67

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia

RED

opaska telemedyczna sidly jest wyrobem medycznym

Od początku była projektowana z myślą o sobach starszych, niepełnosprawnych oraz z oznakami demencji czy problemami psychicznymi. Opaska SiDLY nie jest gadżetem na wzór zegarka z wyświetlaczem, z którym często nie potrafią sobie poradzić osoby niedowidzące oraz o ograniczonej precyzji czy percepcji otoczenia lub z zaburzeniami pamięci, np. zbyt wiele funkcji.

opaska telemedyczna sidly posiada pozytywną opinię polskiego związku niewidomych

Ponad 40% wszystkich pacjentów teleopieki SiDLY w 2022 r. stanowiły osoby niewidome lub niedowidzące.

Według statystyk starczowzroczność, wbrew swojej nazwie, wcale nie pojawia się u ludzi starych. Już po 35. roku życia nasz wzrok zaczyna się pogarszać. Z wiekiem mięśnie odpowiadające za wielkość i reakcje źrenicy stają się coraz słabsze. W efekcie źrenica słabiej reaguje na zmiany w natężeniu światła. Szacuje się, że seniorzy potrzebują nawet trzykrotnie więcej światła niż np. dwudziestolatek.W wieku około 70-80 lat pole widzenia peryferyjnego zmienia się nawet aż o 20-30 stopni.

korzyści wdrożenia teleopieki

Ograniczenie liczby nieuzasadnionych interwencji ZRM

Wg danych Ministerstwa Zdrowia w 2022 roku zanotowano 2,1 mln nieuzasadnionych wezwań karetki. To prawie 40% wszystkich zgłoszeń. ratownicy telecentrum dokonują weryfikacji zgłoszenia i decydują o dalszych działaniach.

Ograniczenie liczby osób w ośrodkach opiekuńczych

Co trzecia osoba w zakładach opiekuńczych ukończyła 75 rok życia. Średni koszt opieki nad taką osobą w Warszawie w 2023 roku wynosi ponad 7 tys. zł miesięcznie. Średni wiek pacjenta teleopieki SiDLY w 2022 r. to 78 lat.

Aktywizacja seniorów oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

Opaski telemedyczne działają w każdym miejscu, w którym jest zasięg sieci GSM. Seniorzy bez obaw mogą uczestniczyć w życiu społecznym oraz wykonywać samodzielnie podstawowe czynności, np. zakupy.

Niwelowanie konsekwencji nagłych zdarzeń zdrowotnych

W wielu sytuacjach szybka reakcja pozwala uniknąć konieczności długotrwałej hospitalizacji oraz rehabilitacji, np. w przypadku udaru. Aby wezwać pomoc senior nie potrzebuje telefonu.

Niwelowanie konsekwencji upadków i omdleń

Możliwość reakcji na zdarzenie nawet, gdy podopieczny nie użyje przycisku alarmowego - powiadomienie automatyczne. Szczególnie istotne w przypadku osób samotnych, sporadycznie odwiedzanym przez rodzinę lub opiekunów.

Wsparcie opiekunów oraz rodzin w opiece

Połączenie z Centrum teleopieki zapewnia całodobową opiekę, nawet gdy opiekun nie może być blisko. System łączy się także z aplikacją mobilną i platformą webową oraz pozwala na zarządzanie pracą opiekunów.

poznaj naszą historię

Nazywam się Edyta Kocyk i jestem Założycielką oraz Prezesem SiDLY. Firma powstała z potrzeby opieki nad moją babcią, która w 2014 roku zachorowała na demencję. Wspólnie z Michałem Pizonem stworzyliśmy projekt opaski telemedycznej, która początkowo była dedykowana tylko moim najbliższym. Wokół nas zgromadziło się wiele osób, o podobnych potrzebach. Dlatego zdecydowaliśmy się na komercjalizację studenckiego projektu i jego rozwój na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Od tego momentu minęło już ponad 9 lat. Przeszliśmy od etapu projektowania, budowy zespołu po wdrożenie rynkowe. Dzisiaj SiDLY to zespół ponad 100 osób, które z pasją i troską rozwijają usługę teleopieki.

2014

Z potrzeby opieki nad bliską osobą założycielki powstaje SiDLY

Z potrzeby opieki nad własną babcią, obecna prezes spółki Edyta Kocyk, tworzy koncepcję opaski telemedycznej. Tak powstaje studencki projekt, który z czasem przerodzi się w najprężniej działającą firmę teleopieki w Polsce

2015

Otrzymujemy Medal Abramowskiego, oraz liczbe nagrody

SiDLY otrzymuje wiele nagród na arenie międzynarodowej i krajowej, w tym Medal Abramowskiego za stworzenie koncepcji cyfrowej transformacji opieki senioralnej.

2016

Uzyskujemy status wyrobu medycznego

Opaska SiDLY, po przejściu restrykcyjnych badań i testów, jako pierwsza w Europie uzyskuje status wyrobu medycznego.

2017

Rozwijamy własną linię produkcyjną w woj. mazowieckim

Wraz ze wzrostem skali zamówień, SiDLY otwiera w Warszawie własną linię produkcyjną. Do dziś każda opaska produkowana jest właśnie w tym miejscu.

2018

Tworzymy nowoczesny system teleopieki

Nasi specjaliści opracowują nowoczesny system teleopieki, wykorzystujący AI, z którego korzysta nasze Centrum Medyczne.

2019

Otwieramy własne medyczne Centrum Teleopieki – NZOZ SiDLY Healthcare

Zatrudniamy w nim zespół medyczny, który przez całą dobę odbiera sygnały z opasek oraz udziela wsparcia naszym podopiecznym.

2020

Rozwijamy system teleopieki w Europie

Technologia SiDLY dostępna jest w 16 krajach starego kontynentu.

2021

Premiera SiDLY CARE PRO – najnowocześniejszej i najbezpieczniejszej opaski

Do masowej produkcji trafiają opaska, system i aplikacja SiDLY CARE PRO, które zdobywają zaufanie ponad 25 tysięcy nowych użytkowników teleopieki.

2022

SiDLY staje się najczęstszym wyborem samorządów w Polsce

Z technologii SiDLY korzysta niemal 70% wszystkich użytkowników teleopieki w Polsce. Dzięki wysokiej jakości, wygrywamy szereg przetargów i konkursów w gminach na realizację rządowego projektu teleopieki senioralnej.

2023

Z technologii i SiDLY korzysta już 50.000 użytkowników. Dołącz do nich!

wybór nr 1 w polsce w 2022 roku

Najczęściej wybierana opaska telemedyczna oraz usługa teleopieki przez gminy i jednostki opiekuńcze w Polsce

skontaktuj się z nami

Zapis na webinar 12.01.2023

Zapis na webinar 10.01.2023