Slide Background

Do 2050 roku 40% społeczeństwa stanowić będą seniorzy (60+). Dla większości seniorów zdrowie jest sprawą kluczową. Wielu seniorów mieszka samotnie, dlatego szczególnie obawiają się upadków i związanych z nimi komplikacji zdrowotnych. Wczesne wykrywanie oraz szybka interwencja służb ratunkowych są jednymi z najbardziej kluczowych czynników wpływających na sprawność seniorów po wypadku, a co za tym idzie na poziom ich dalszego życia.

SiDLY wybrane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. jako lider teleopieki dla samorządów

Teleopieka pozwala na opiekę nad daną osobą w sposób zdalny – nawet gdy opiekun jest daleko​

Rozwiązania SiDLY

Opaska telemedyczna w połączeniu z centrum ratunkowym gwarantuje najwyższą jakość teleopieki nad seniorem, który zyskuje tym samym poczucie bezpieczeństwa.

Jak działa teleopieka?

Użytkownik nosi opaskę na ręce tak jak zegarek. Dzięki temu urządzenie monitoruje jego funkcje życiowe i stale wysyła zabezpieczone dane do centrum telemedycznego, gdzie są analizowane. Gdy opaska wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS natychmiast zostaje wyzwolony alarm i powiadomione zostaje telecentrum. Wykorzystując funkcję komunikacji głosowej ratownik (z takimi samymi uprawnieniami jak operatorzy numeru 112) „dzwoni” na opaskę i próbuje nawiązać kontakt z jej właścicielem.

Edyta Kocyk Prezes Zarządu & Założyciel SiDLY Sp. z o.o Misją Sidly jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa seniorom, a co za tym idzie, większej samodzielności i niezależności. Ten sam cel przyświeca samorządom dbającym o politykę społeczną i senioralną gminy, dlatego wierzymy, że wspólnie uda nam się zmienić komfort życia seniorów w całej Polsce!

Autorskie rozwiązanie
Opaska Telemedyczna SiDLY

Najważniejsze cechy:

 • wyrób medyczny
 • rozwiązanie ukierunkowane na seniora
 • jeden przycisk
 • serwis i produkcja w Polsce

Najważniejsze  funkcje:

 • poglądowe pomiary tętna i saturacji
 • detektor upadku
 • precyzyjna lokalizacja
 • asystent głosowy
 • krokomierz
 • dwustronna komunikacja głosowa, umożliwiająca kontakt z użytkownikiem rozwiązania bezpośrednio z poziomu opaski przycisk SOS generujący alarmy

Własne centrum telemedyczne
NZOZ SiDLY Healthcare

Dane z opasek monitorowane są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 356 dni w roku przez profesjonalny personel w centrum medycznym SiDLY.

Dzięki temu, że działanie opasek monitorują ratownicy, a nie telekonsultanci, użytkownicy mają pewność, że ich sytuacja zostanie poprawnie zinterpretowana i podjęta zostanie konieczna interwencja.

NZOZ SiDLY Healthcare to:

 • 25 wykwalifikowanych ratowników medycznych
 • usługa świadczona 24/7
 • podmiot leczniczy wpisany do rejestrów podmiotów leczniczych (nr.RPWDL 000000232248)

SiDLY zwycięzcą największego przetargu na teleopiekę.

SiDLY jest równocześnie wykonawcą i dostawcą procedur funkcjonowania największego centrum teleopieki w regionie kujawsko-pomorskim oraz jednego z największych w Polsce. Projekt jest częścią dużego, wojewódzkiego programu teleopieki domowej, przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Program ma na celu zapewnienie monitoringu opiekuńczego kilku tysiącom seniorów.

Jak działa teleopieka SiDLY?

użytkowników opaski i systemu SiDLY
0 +
Pomiarów wykonywanych przez opaskę każdego miesiąca
0 +
Jednostek, i instytucji, które wybrały system SiDLY
0 +

Korzyści dla Samorządu

Wprowadzając System Teleopieki nad Seniorami Samorząd może odnieść następujące korzyści:

Bezpieczeństwo
Wdrażając teleopiekę SiDLY zapewniają Państwo najwyższe bezpieczeństwo Seniorom i ich rodzinom – użytkownicy są pod profesjonalną opieką 24 godziny na dobę.
Szersza oferta dla Seniorów
Wdrażając teleopiekę SiDLY wprowadzają Państwo bardzo odpowiedzialną politykę senioralną oraz rozszerzają istniejącą ofertę np. lokalnych Klubów Seniora.
Zadowolenie wyborców
Wdrażając innowacyjny, ale sprawdzony w wielu samorządach system zyskują Państwo zadowolenie wyborców – samych Seniorów, ich rodzin oraz najbliższych.
Aktywność Seniorów
Dzięki opaskom SiDLY Seniorzy mogą funkcjonować w swoich środowiskach domowych przy zachowaniu swojej prywatności i codziennej aktywności.
Większa efektywność opieki
Teleopieka SiDLY pozwala Samorządom rozwiązać problem braku dostatecznej ilości wykwalifikowanych opiekunek środowiskowych.
Sprawdzone rozwiązanie
SiDLY posiada najwięcej wdrożeń teleopieki w Samorządach w Polsce. Postaw na sprawdzone rozwiązanie i zostań prekursorem teleopieki w swoim regionie.

SiDLY posiada najwięcej wdrożeń teleopieki w samorządach w Polsce.

Funkcje opaski telemedycznej SiDLY

Ładowanie Indukcyjne

Ładowanie opaski następuje poprzez położenie jej na ładowarkę indukcyjną. Takie rozwiązanie jest szczególnie wygodne dla seniorów, których motoryka jest obniżona.

Pomiar saturacji
Opaska wyposażona jest w czujnik pomiaru saturacji. Pomiar wykonywany jest w regularnych odstępach czasu.
Pomiar tętna
Opaska wyposażona jest w czujnik pomiaru tętna. Pomiar tętna wykonywany jest w regularnych odstępach czasu.
Tylko jeden przycisk

Natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Ratownik na podstawie przesłanych informacji oraz wywiadu z użytkownikiem opaski podejmuje decyzję o interwencji.

Detektor upadku
Wbudowany w opaskę czujnik upadku uruchamia się, gdy jej użytkownik przewróci się i nie porusza przez następne kilkadziesiąt sekund. Nie ma wówczas potrzeby naciskania przycisku sos, gdyż opaska automatycznie łączy się z telecentrum.
Lokalizacja GPS i aGPS

Funkcja geolokalizacji umożliwia określenie dokładnego położenia użytkownika i zapewnienie mu pomocy dokładnie tam, gdzie jej potrzebuje. Dzięki wbudowanemu nadajnikowi GPS ratownik przeprowadzający interwencję zawsze wie, gdzie może odnaleźć użytkownika w potrzebie.

Dwustronna komunikacja głosowa
Dwustronna komunikacja zapewnia kontakt między użytkownikiem opaski a telecentrum, które jest dostępne na jego każde wezwanie. Aby wykonać połączenie z ratownikiem użytkownik naciska przez dwie sekundy przycisk SOS. Na opaskę może również zadzwonić sam ratownik z telecentrum w momencie, w którym opaska wykryje nietypowe odczyty.
Czujnik zdjęcia opaski
Opaska jest noszona przez użytkownika na nadgarstku jak zegarek. Podobnie jak zegarek użytkownik zdejmuje ją w niektórych sytuacjach np. na basenie lub na czas ładowania. Dzięki wbudowanemu czujnikowi użytkownik będzie pamiętał by ją ponownie założyć.
Przypomnienie o zażyciu leków

Opaska może informować użytkownika o konieczności zażycia leków.

Dodatkowo za pomocą komunikatów głosowych opaska poinformuje użytkownika o poziomie naładowania baterii, rozpoznanych akcjach.

Zobacz co o nas piszą

Dane rejestrowe:Sidly Sp. z o.o. Adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa. REGON: 147363415, NIP: 7010435677, KRS: 0000519219, BDO: 000007105